Tvoríme software

budujme spolu inteligentné riešenia

Začnime spolupracovať

Naša história

Po skúsenostiach získaných z viacerých projektov zo západnej, strednej aj východnej Európy, hlavne v telekomunikačnej, leteckej a automobilovej sfére, sa s radosťou vraciame do nášho rodného kraja, aby sme skombinovali jeho potenciál v IT oblasti s dostupnosťou západných trhov.

Naša vízia

Našou víziou je vybudovať softwarehouse zapojením šikovných ľudí, s ktorými budeme poskytovať špičkové IT služby; vybudovať spoločnosť, ktorá bude otvorená navonok aj dovnútra, ktorej riešenia budú založené na kvalitnej práci, primárne s využitím open-source technológii.